Symphony Orchestra


1st violin

Lisa Chen, concertmaster

Marguerite Riggi, assistant

Florence Fortin

Philippe Gaglione

Amy Li

Hongxin Li

Jiamin Li

Robert Li

Dong Lai Liu

Daniel Ma

Clémence Mesurolle

Andy Neftin

Orlando Qiu

Miso Seo

James Shu

Emmanuel Szeptycki

Isabelle Wang

Yike Wang

Alex Yang

Huayian Xu

Fan Zhang

Laura Zhang


2nd violin

Zhangir Kubekov, principal

Dongmin Li, assistant

Yu Yang Dai

Marina Desjardins

Clara Doucet

Tian Jian Fan

Aya Hammad

Siyuan Huang

Anouk Letendre

Lucas-Jiahe Li

Zhangzhang Li

Zhiheng Liu

Zizhao Mak

Sandra-Maria Sona

Théo Wen-Wang

Kai Yang

Pin-Zheng Zhan

Qianyi Zhang

Xinyi Zhang

Camila Zhao

Raine Zhao

Zong Qiao Zhou


Viola

Ronnie Liu, principal

Soomin Jung, assistant
Daniel Hamby

Karl Liu

Béatrice Ma


Cello

Henry Boberg, principal

Yuke (Nicole) Lyu, assistant

Christopher Abbatiello

Nancy Tang Chen

Viviane Doucet

Sophie Kos

Eugénie Lamarche

Chenxin (Louisa) Li

Jiaqi (Andy) Sun


Doublebass

Éléonore Pelletier, principal

Anis Boukhari

Charles-Alexander Meagher


Flute

Darina Gerard, principal

Abigail Swartz

Nino Ding, piccolo


Oboe

Sofia Musallam, principal

Maxine Engelberg

Heqi Zhao


Clarinet

Alex Ortins, principal

Ana Tanase

Yichen Xia


Bassoon

Delano Horn-Bourque, principal


Trumpet

Asma Khamis, co-principal

Skye Stowe, co-principal

Hugo Beaulac


Horn

Juliette Fortier, principal

William Boberg

Xavier Bélair

Léa Sincennes


Trombone

Louis Lagueux, principal

Yosra Zaazaa

Samuel Pineau, bass trombone


Tuba

Charles Saumier-Watson


Percussions

Devon Packer

Dolce Musica


1st violin

Shan Lin, concertmaster

Sophie Jiao, assistant

Sarah Cao

Gabrielle Carrier

Maya Dembovsky

Sky Fung

Lucien Gao

Daniel Huang

Elena Krasny

Olivia Krasny

Chaeeun Lee

Béatrice Vézina

Ranbir Vidyarthi

Thuy An Vu

Danny Yang

Madehui Yu

Abby Zhang

Xiaolin (Annabeth) Zhou


2nd violin

Ziying Yang, principal

Audrey Huang, assistant

Shang Chai

Charlotte Dodelet-Wosik

Serena El-Hariri

Léa Jodoin

Alice Kong

Seo Hyun Lee

Charles MacLaren

Ciara MacMillan

Sihan Shen

Alice Tang Chen

Haozhe Wang

Julian Walker

Prince Zhang


3rd violin

Edi Obenaus, principal

Haoming Wang, assistant

Xize Chen

Jessica Cui

Chloé Duranleau

Gaïa Abou Jaoude

Erik Lalev

Angie Liu

Vidhyalakshmi Nadarajah

Tarapas Pringvanich

Allen Qi

Evin Song

Kevin Song

Leon Yang

Lisa Yang

Isabella (Siyu) Ye


Viola


Cello

Curtis Yu, principal

Hajin Ki, assistante

Jules Dumas

Aileen Park

Ruolan (Jolaine) Sun

Xinke (Sissi) YuString Ensemble


1st violin

Nathaniel Beladi 

Zimo Chen 

Yixin Li 

Adam Malas 

Caitlyn Moraes 

Leon Pan 

Damien Prévost 

Amélie Tao 

Zihan Wang 

Andrew Yang 

Yulin Zhu 

Zeke Zhuang


2nd violin

Zackiel Beladi 

Gino Bianco 

Zhenming (Hardy) Han 

Yinhao He 

Seojin Lee 

Wenyuan (Joseph) Li 

Jiwoo Song 

Minchae Song 

Lucien Wang 

Zien Wang 

Mattox Yang 

Fiona Yuan 

Sophia Yuan 

Alice Zhang


3rd violin

Augustus Chai 

Loïc Chen 

Gabrielle Emil 

Chloe Kuai 

Sophie Park 

Stella Yam-Charron 

Guillaume Yu 

Welia Zhao


Cello

Chuanyin Ma 

Adam Tayari 

Bowen Wang 

Noah Wei

DaCapo

1st violin

Audrey Li 

Joanna Ye 

Mia Yuan 

Zoe Zeng 

Mia Zhao

3rd violin

Claire Cai 

Cathy Linna Fan 

Catherine Goswami 

Muyi Hou 

Jocelyne Shen 

Sion Takeda

2nd violin

Pengbo Cai 

Suinn (Justin) Kim 

An Le 

Jamie Li 

Victoria Li 

Lucas Zhang 

Erin Eom

Viola

Ryan Chen

Cello

Joohyun Lim

Wind Ensemble

Flute

Qingyang (Isabella) Chen* 

Huisu Chang

Renyuan (Victor) Guo 

Rencheng (Vincent) Guo

Yeonmo Koo

Shuhan Yu

Oboe

Landy Yu*

Alto Saxophone

Victoria Mo*

Junting (Cliff) Zhang*

Wenhao Dai 

Percussion

Juliana Lieberman 

Clarinet

Junghyun (Hannah) Kwon*

Nathan Chen

Donghyun Lee

Yuyue Mao

Siyuan (Steven) Qui

Simon Zuo

Trumpet

Rio Gordon*

Jinyool Joo

Samantha Mo

Emanuel Rozhansky

Emily Yu

Tenor Saxophone

Vicky Liu

Trombone

Jason Weng*